Unikt samarbete i gränsområdet
Hur ska man gemensamt kunna marknadsföra Rogens naturreservat på svenska och Femundsmarkas nationalpark på norska sidan?

Sedan en tid tillbaka finns ett samråd över gränsen och det är mellan Rogens naturum i Tännäs och miljövårdsenheten i Röros kommun.
Sveg(LT).
21 augusti 1998

Det stora sammanhängande skogs- och fjällområdet i gränstrakterna hör mer eller mindre ihop både naturgeografiskt, historiskt och kulturellt. Berggrundsgeologin är lika och klimatiskt- och vegetationsmässigt är området en enhet.
Friluftslivet i området är gränslöst och en välfrekventerad kanotled går från Rogen ner till norska sjön Femunden.
Vad man är ense om på båda sidor gränsen är att det ökade utnyttjandet ställer krav på ett bra informationsmaterial till besökarna. I dag finns broschyrer för båda områdena, men utbudet är inte särskilt stort. Informationsmaterialet på norska sidan är exempelvis från tidigt 1970-tal.
När Rogens naturum öppnades innebar det en stor basutställning för just det området, men inom Röros kommun finns idag inte någon motsvarighet.
Kommunen är dock i gång med utvecklingen av ett nationalparkscentra för regionen. En förprojektering är gjord och nu ska man gå vidare.

SAMARBETSKONTRAKT
Hösten 1997 upprättades ett samarbetskontrakt mellan Rogens naturum och projektledningen för nationalparkscentrat på norsksidan. Myndigheterna har därefter intensifierat sitt samarbete för att utnyttja resurser och kompetens bättre än vad som sker i dag.
En gemensam informationsstrategi ingår som en del i förvaltningarnas totalprojekt.
Behovet av att uppdatera informatiopnsmaterialet för båda områdena är stort och i samband med att norska kommuntjänstmän nyligen besökte kollegorna i Härjedalen presenterades ett förslag om hur man ska gå vidare på olika nivåer.
* Basutställningar i Rogens naturum och i nationalparkscentrat i Röros.
Projekteringen pågår innevarande år.
* Mobila och temautställningar. Exempelvis "Stora rovdjur", "Friluftsliv i gränsland", "Geologi/istid".

GEMENSAM BROSHYR
* Ett bokverk om Femundsmarka och Rogen. Arbetet är igång och redaktionskommitten består av Jan Salomonsson, Rogen naturum samt Tom Johansen och Torfinn Rohde, miljöenheten inom Röros kommun.
* Multimediaprogram om gränsnaturen, bildspel och videopresentation. Här vill man utöka samarbetet till ett större geografiskt område, nämligen hela Kölen, mellan Röros, Engerdal, Härjedalen, och upp till Lierne, Röyrvik, Frostviken. Tankegången är att det ska finnas fyra naturum/informationscentra längs gränsen.
* En ny "bred" informationsbroschyr gemensamt för båda områdena.
* Specialbroschyrer, för de som vill fördjupa sig inom vissa områden, exempelvis fiske, kanoting, kvartärgeologi eller vandring längs lederna.
Ambitionsnivån är högt satt och när allt är klart ska det finnas ett "komplett" informationspaket som tillgodoser de allra flesta smakriktningarna.
Den tid man satt upp är två-tre år. Till en början handlar det om att göra en förstudie. Den har kostnadsberäknats till 105 000 kronor och den tänkta fördelningen är 25 000 kronor vardera på Röros kommun, Rogen naturum, länsstyrelsen i Jämtlands län samt 30 000 kronor i interregionalt bidrag.

SVEN EGON JOHANSSON

©Länstidningen AB•2000

webmaster@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel